X
  GO
Ihre Mediensuche
Suche
Zweigstelle
Medienart


3 von 5
E-Medium
Bogorodicina crkva u Parizu
VerfasserIn: Hugo, Victor
Verfasserangabe: Victor Hugo
Jahr: 2013
Verlag: Tea Books (kroatische eBooks)
Mediengruppe: eBook
Vorbestellbar: Ja Nein
Voraussichtlich entliehen bis:
Exemplare
ZweigstelleStandorteStatusFristVorbestellungen
Zweigstelle: E-Medien Standorte: Status: Download Frist: Vorbestellungen: 0
Inhalt
Notre Dame de Paris von Victor Hugo auf Serbisch. Romanti²na pri²a u kojoj ni za koga nema sre²nog kraja, pa ni za one sasvim nedu²ne. Pri²a o ljubavi koja oslepi, ogluvi i ojadi one koje je pohodila, bila ta ljubav roditeljska, ljubav prema bogu i nauci, ljubav prema umetnosti, ljubav prema mu²karcu ili ²eni, ljubav prema ²ivotu... U ovom ²uvenom romanu Viktora Igoa, pored njegovih poznatih junaka: zvonara Kvazimoda, Ciganke Esmeralde, sve²tenika Kloda Frola, samozvanog filozofa Grengoara i lepu²kastog vojnika Febusa, ima i jedan knji²evni lik koji stoji rame uz rame s ovim ljudskim likovima - zdanje Bogorodi²ine crkve u Parizu, zdanje koje zbog svoje velelepnosti, zna²aja, lepote i gotovo izbrisanog natpisa "sudbina" na svom ulazu za pisca simbolizuje sve ono neprolazno i najvrednije u ljudskom stvarala²tvu. U njenoj senci doga²aju se ljubavi sa stra²nim ishodom, u njoj se kriju ²iste du²e odba²ene od ljudi, ali i du²e koje je ljudska strast sagorela i izopa²ila, na njenom stepeni²tu ratuju najgora ljudska beda i sila, a srednji vek pred njegovim vratima izvodi svoje najsramnije i naj²ivopisnije komade. Ovo je mo²da i najpoznatija pri²a iz pera Viktora Igoa. Na trenutke jeziva, na trenutke rableovski urnebesna u svojoj bespo²tednoj kritici sveta i ljudskih slabosti, Bogorodi²ina crkva u Parizu nije izgubila ni²ta od svoje privla²nosti i snage, i stari na najlep²i mogu²i na²in - poput katedrale ²ije ime nosi.
Details
VerfasserIn: Hugo, Victor
VerfasserInnenangabe: Victor Hugo
Jahr: 2013
Verlag: Tea Books (kroatische eBooks)
Systematik: TE.FS.XS, TE.DR
Interessenkreis: Sprache: Serbisch
ISBN: 978-86-6329-065-5
2. ISBN: 86-6329-065-9
Beschreibung: 547 S.
Beteiligte Personen: Jelic, Jelena
Sprache: BKS - Bosnisch, Kroatisch, Serbisch
Mediengruppe: eBook