Cover von Diksilend wird in neuem Tab geöffnet
E-Medium

Diksilend

Verfasser: Suche nach diesem Verfasser Pavlicic, Pavao
Verfasserangabe: Pavao Pavlicic
Jahr: 2015
Verlag: Tea Books (kroatische eBooks)
Mediengruppe: eBook
Vorbestellbar: Ja Nein
Voraussichtlich entliehen bis:

Exemplare

ZweigstelleStandorteStatusFristVorbestellungen
Zweigstelle: E-Medien Standorte: Status: Download Frist: Vorbestellungen: 0

Inhalt

²itatelji su vrlo ²esto u Pavli²i²evim romanima prepoznavali pi²²ev rodni grad. Ali, u Diksilendu, svojevrsnoj pi²²evoj alternativnoj autobiografiji, Vukovar se pred ²itateljima pojavljuje svojim punim imenom. U njegove je ulice i njegovu du²u smje²tena radnja romana koja obuhva²a raspon od trideset godina. Pri²a zapo²inje 1960. a zavr²ava u danima na²e zajedni²ke nesre²e, u studenom 1991. Diksilend je do sada najopse²niji i mo²emo re²i pripovjeda²ki najslojevitiji Pavli²i²ev roman. Samo vje²t pripovjeda² mo²e organizirati pri²u koja istodobno prati sudbine sedmorice prijatelja u zajedni²koj ²elji sastavljanja diksilend-ansambla, iznosi razloge njihove povezanosti s u²iteljem glazbe, profesorom Angelusom i uple²e legende o pojedinim instrumentima. Ali Pavli²i² zna kako slo²enu gra²u treba izlo²iti ²itateljima, a da pri tome njihova pa²nja niti u jednom trenutku ne popusti i da se njihova lica, poput Angelusova, na kraju razvedre zbog ulivene nade kako uz pomo² prave umjetnosti mogu ponovno procvjetati kestenovi vukovarskih drvoreda.

Details

Verfasser: Suche nach diesem Verfasser Pavlicic, Pavao
Verfasserangabe: Pavao Pavlicic
Jahr: 2015
Verlag: Tea Books (kroatische eBooks)
Systematik: Suche nach dieser Systematik TE.FS.XS, TE.DR
Interessenkreis: Suche nach diesem Interessenskreis Kroatisch [Sprache]
ISBN: 978-86-6329-203-1
2. ISBN: 86-6329-203-1
Beschreibung: 319 S.
Suche nach dieser Beteiligten Person
Sprache: scr
Mediengruppe: eBook